49€

Identifiera cancer i ett tidigt stadium

— För dig själv eller dina anhöriga

Våra utbildade diagnostikhundar sniffar till sig luktprofilen av olika cancertyper.

Testpaket för identifiering av prostata- och bröstcancer finns till försäljning i vår nätbutik.

 

”Enligt studien 82% av läkare är mycket positiv om att använda hundar att identifiera cancer.”

– SuccessClinic marknadsundersökning 4/2019

Man har forskat i hundens förmåga att identifiera cancer i över trettio år.

Nu kan tjänsten för första gången köpas fritt på marknaden i Finland och vissa andra utvalda EU-länder.

Cancertestet är enkelt, säkert och exakt. Diagnostikhunden kan urskilja luktprofilen av cancer med 95 % säkerhet ur urinprov, från huden eller andedräkten. Vår uppgift på Doctor Dogs Oy är att möjliggöra kommunikationen mellan dig och diagnostikhunden.

Hundar har länge utbildats och använts av myndigheter till exempel för att identifiera otillåtna födoämnen, narkotika, pengar, sprängämnen, antändningsstället vid eldsvådor och för att lokalisera och identifiera människor som ligger begravda i ruiner.

Hundens förmåga att identifiera och hitta ett objekt påverkas av hundtränarens skicklighet. Vi utbildar våra hundar i enlighet med bästa praxis, på samma sätt som tjänstehundar i olika myndighetsuppdrag. Alla test undersöks av två hundar för att säkra resultatets tillförlitlighet. Det går även att boka tid för ett personligt möte. Hunden kan då markera det ställe på personen där den identifierar luftprofilen av cancer.

Visste du detta?

Hundens luktsinne är 100 000 gånger känsligare än människans. Den första undersökningen om hundars förmåga att identifiera cancer publicerades i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet redan 1989.

Visste du detta?

Hundens näsa fungerar i ”stereo”, där vardera näsborren fördelas i två delar; den ena delen för att dofta och den andra för att andas.

Processen går till på följande sätt

Beställ ett testpaket i nätbutiken
Ge ett urinprov
Skicka testet till oss
Resultat
1 Vecka
1 Vecka